Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามแกรนด์วิลเลจ

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามแกรนด์วิลเลจ
สถานีต่อ 8, 27, 44, 92, 96, 122, 126, 137, 145, 172, 178, 182, 191, 502, 514, 545, 73ก

ใกล้กับ
ลาดพร้าว 71: สายสีเหลืองชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Kraen Winlet
ไปถึง ตรงข้ามแกรนด์วิลเลจ จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามแกรนด์วิลเลจ ไปถึง: