Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามเรือนจำพิเศษมีนบุรี

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามเรือนจำพิเศษมีนบุรี
สถานีต่อ 131, 525, 526ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Ruenjum Minburi
ไปถึง ตรงข้ามเรือนจำพิเศษมีนบุรี จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามเรือนจำพิเศษมีนบุรี ไปถึง: