Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามเซียงกงสามย่าน

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามเซียงกงสามย่าน
สถานีต่อ 73, 73กชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Chiangkong Samyan
ไปถึง ตรงข้ามเซียงกงสามย่าน จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามเซียงกงสามย่าน ไปถึง: