Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามอินทราสแควร์ประตูน้ำ

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามอินทราสแควร์ประตูน้ำ
สถานีต่อ A3, 13, 14, 54, 58, 72, 73, 74, 77, 504, 514, 536, 73กชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Indra Square Pratunam
ไปถึง ตรงข้ามอินทราสแควร์ประตูน้ำ จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามอินทราสแควร์ประตูน้ำ ไปถึง: