Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามอาคารพร้อมพันธ์

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามอาคารพร้อมพันธ์
สถานีต่อ 8, 27, 44, 92, 96, 122, 145, 182, 502, 517, 545ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Akhan Phrom Phan
ไปถึง ตรงข้ามอาคารพร้อมพันธ์ จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามอาคารพร้อมพันธ์ ไปถึง: