Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามหมู่บ้านสหพร

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามหมู่บ้านสหพร
สถานีต่อ 125, 547ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Muban Saha Phon
ไปถึง ตรงข้ามหมู่บ้านสหพร จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามหมู่บ้านสหพร ไปถึง: