Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามสโมสรการท่าเรือ

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามสโมสรการท่าเรือ
สถานีต่อ 4, 13, 47, 74, 107, 136, 141, 185, 195, 205ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Samoson Kan Tharuea
ไปถึง ตรงข้ามสโมสรการท่าเรือ จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามสโมสรการท่าเรือ ไปถึง: