Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามสำนักงานเขตบางซื่อ

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามสำนักงานเขตบางซื่อ
สถานีต่อ 66, 67, 70ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Soi Pracha Chuen 5
ไปถึง ตรงข้ามสำนักงานเขตบางซื่อ จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามสำนักงานเขตบางซื่อ ไปถึง: