Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามสรรพากรพื้นที่3นวมินทร์

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามสรรพากรพื้นที่3นวมินทร์
สถานีต่อ 8, 115, 156, 178, 502, 73กชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Sanphakon Phuenthi 3 Nawa Min
ไปถึง ตรงข้ามสรรพากรพื้นที่3นวมินทร์ จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามสรรพากรพื้นที่3นวมินทร์ ไปถึง: