Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามสถานีตำรวจลุมพินี

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามสถานีตำรวจลุมพินี
สถานีต่อ A3, 13, 17, 62, 76ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Sono Lum Phi Ni
ไปถึง ตรงข้ามสถานีตำรวจลุมพินี จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามสถานีตำรวจลุมพินี ไปถึง: