Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามสถานีตำรวจมีนบุรี

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามสถานีตำรวจมีนบุรี
สถานีต่อ 27, 58, 113, 131, 168, 514, 519, 525, 526, 26ก, 514 (G59E)ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Minburi Police Station
ไปถึง ตรงข้ามสถานีตำรวจมีนบุรี จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามสถานีตำรวจมีนบุรี ไปถึง: