Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามสถานีตำรวจคันนายาว

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามสถานีตำรวจคันนายาว
สถานีต่อ 197ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Khannayao Police Station
ไปถึง ตรงข้ามสถานีตำรวจคันนายาว จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามสถานีตำรวจคันนายาว ไปถึง: