Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามวัดเขมา

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามวัดเขมา
สถานีต่อ 30, 32, 33, 64, 65, 90, 97, 117, 203, 543ก, 203 ปอ.ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Wat Khamao
ไปถึง ตรงข้ามวัดเขมา จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามวัดเขมา ไปถึง: