Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามวัดสุทัศน์,ร้านวิจิตรพานิช

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามวัดสุทัศน์,ร้านวิจิตรพานิช
สถานีต่อ 3, 12, 42ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Wat Suthat, Wijitpanich
ไปถึง ตรงข้ามวัดสุทัศน์,ร้านวิจิตรพานิช จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามวัดสุทัศน์,ร้านวิจิตรพานิช ไปถึง: