Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามวัดม่วง

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามวัดม่วง
สถานีต่อ 7, 80, 81, 84, 91, 123, 157, 165, 183, 189, 547, 80ก, 84ก, 91กชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Wat Muang
ไปถึง ตรงข้ามวัดม่วง จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามวัดม่วง ไปถึง: