Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามวัดมะกอก(แยกทุ่งมังกร)

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามวัดมะกอก(แยกทุ่งมังกร)
สถานีต่อ 28, 35, 66, 79, 123, 124, 125, 127, 146, 149, 170, 177, 183, 507, 511, 516, 539, 556ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Wat Makok
ไปถึง ตรงข้ามวัดมะกอก(แยกทุ่งมังกร) จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามวัดมะกอก(แยกทุ่งมังกร) ไปถึง: