Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามวัดชมนิมิตร

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามวัดชมนิมิตร
สถานีต่อ 20ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Sri Witthaya School
ไปถึง ตรงข้ามวัดชมนิมิตร จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามวัดชมนิมิตร ไปถึง: