Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามลุมพินีเซ็นเตอร์แฮปปี้แลนด์

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามลุมพินีเซ็นเตอร์แฮปปี้แลนด์
สถานีต่อ 95, 143, 150, 95กชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Lumpini Center Happyland
ไปถึง ตรงข้ามลุมพินีเซ็นเตอร์แฮปปี้แลนด์ จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามลุมพินีเซ็นเตอร์แฮปปี้แลนด์ ไปถึง: