Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะ,

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะ,
สถานีต่อ 51, 52, 150, 166

ใกล้กับ
เลี่ยงเมืองปากเกร็ด: สายสีชมพูชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Big C Changwattana
ไปถึง ตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะ, จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะ, ไปถึง: