Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามนวธานี

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามนวธานี
สถานีต่อ 151, 502ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Nawa Thani
ไปถึง ตรงข้ามนวธานี จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามนวธานี ไปถึง: