Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามทีวีซีคอนโดมิเนียม

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามทีวีซีคอนโดมิเนียม
สถานีต่อ 12, 13, 36, 54, 117, 204, 36กชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Tvc Condominium
ไปถึง ตรงข้ามทีวีซีคอนโดมิเนียม จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามทีวีซีคอนโดมิเนียม ไปถึง: