Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามตลาดพุทธ

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามตลาดพุทธ
สถานีต่อ 124, 125, 170, 539, 556ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Talat Phut
ไปถึง ตรงข้ามตลาดพุทธ จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามตลาดพุทธ ไปถึง: