Bangkok Bus Icon

ตรงข้ามการไฟฟ้าคลองเตย

ชื่อของสถานี: ตรงข้ามการไฟฟ้าคลองเตย
สถานีต่อ 14, 22, 46, 109, 115, 116, 149, 507ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Opposite Electricity Authority Khlong Toei
ไปถึง ตรงข้ามการไฟฟ้าคลองเตย จากสถานที่:

จากสถานที่ ตรงข้ามการไฟฟ้าคลองเตย ไปถึง: