Bangkok Bus Icon

ซอยโพธิ์ปั้น,ที่ทำการไปรษณีย์ดินแดง

ชื่อของสถานี: ซอยโพธิ์ปั้น,ที่ทำการไปรษณีย์ดินแดง
สถานีต่อ 73, 168, 171, 172, 514, 73กชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Soi Popan
ไปถึง ซอยโพธิ์ปั้น,ที่ทำการไปรษณีย์ดินแดง จากสถานที่:

จากสถานที่ ซอยโพธิ์ปั้น,ที่ทำการไปรษณีย์ดินแดง ไปถึง: