Bangkok Bus Icon

ซอยวัดมหาพฤฒาราม

ชื่อของสถานี: ซอยวัดมหาพฤฒาราม
สถานีต่อ 1, 16, 35, 36, 45, 75, 93, 187, 514 (G59E)ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Siphaya
ไปถึง ซอยวัดมหาพฤฒาราม จากสถานที่:

จากสถานที่ ซอยวัดมหาพฤฒาราม ไปถึง: