Bangkok Bus Icon

ซอยคลังมนตรี

ชื่อของสถานี: ซอยคลังมนตรี
สถานีต่อ 66, 67, 70ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Krumontee Soi
ไปถึง ซอยคลังมนตรี จากสถานที่:

จากสถานที่ ซอยคลังมนตรี ไปถึง: