Bangkok Bus Icon

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

ชื่อของสถานี: การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
สถานีต่อ 50, 110, 179ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Kan Faifa Fai Phalit
ไปถึง การไฟฟ้าฝ่ายผลิต จากสถานที่:

จากสถานที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ไปถึง: