Bangkok BTS Icon

ราชเทวี

ชื่อของสถานี: ราชเทวี
สถานีต่อ รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสุขุมวิท

ใกล้กับ
ป้ายรถประจำทาง BTS ราชเทวี(ทางออก2): 11, 16, 29, 34, 36, 50, 54, 79, 93, 113, 172, 177, 187, 542
ป้ายรถประจำทาง BTS ราชเทวี(ทางออก3): 16, 29, 34, 36, 50, 54, 172, 177, 183, 187ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Ratchathewi
ไปถึง ราชเทวี จากสถานที่:

จากสถานที่ ราชเทวี ไปถึง: