Bangkok BTS Icon

ช่องนนทรี

ชื่อของสถานี: ช่องนนทรี
สถานีต่อ รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีลม

ใกล้กับ
สาทร: BRTชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Chong Nonsi
ไปถึง ช่องนนทรี จากสถานที่:

จากสถานที่ ช่องนนทรี ไปถึง: