Bangkok Bus Icon

ใต้สะพานทางรถไฟตลาดพลู

ชื่อของสถานี: ใต้สะพานทางรถไฟตลาดพลู
สถานีต่อ 108, 205, 547ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : U-Turn Under Bridge Railway Talat Phlu
ไปถึง ใต้สะพานทางรถไฟตลาดพลู จากสถานที่:

จากสถานที่ ใต้สะพานทางรถไฟตลาดพลู ไปถึง: