Bangkok Bus Icon

โอ้วซิมเฮง

ชื่อของสถานี: โอ้วซิมเฮง
สถานีต่อ 80, 80กชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Ow Sim Heng
ไปถึง โอ้วซิมเฮง จากสถานที่:

จากสถานที่ โอ้วซิมเฮง ไปถึง: