Bangkok Bus Icon

โชว์รูมฮอนด้า(ถนนคู่บอนขาออก)

ชื่อของสถานี: โชว์รูมฮอนด้า(ถนนคู่บอนขาออก)
สถานีต่อ 197ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Cho Rum Hon Da
ไปถึง โชว์รูมฮอนด้า(ถนนคู่บอนขาออก) จากสถานที่:

จากสถานที่ โชว์รูมฮอนด้า(ถนนคู่บอนขาออก) ไปถึง: