Bangkok Bus Icon

แยกเหม่งจ๋าย(ถนนประชาอุทิศขาเข้า)

ชื่อของสถานี: แยกเหม่งจ๋าย(ถนนประชาอุทิศขาเข้า)
สถานีต่อ 36กชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Meng Chai Intersection (Inbound)
ไปถึง แยกเหม่งจ๋าย(ถนนประชาอุทิศขาเข้า) จากสถานที่:

จากสถานที่ แยกเหม่งจ๋าย(ถนนประชาอุทิศขาเข้า) ไปถึง: