Bangkok Bus Icon

แยกเหม่งจ๋าย(ถนนประชาอุทิศขาออก)

ชื่อของสถานี: แยกเหม่งจ๋าย(ถนนประชาอุทิศขาออก)
สถานีต่อ 36กชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Meng Chai Intersection (Outbound)
ไปถึง แยกเหม่งจ๋าย(ถนนประชาอุทิศขาออก) จากสถานที่:

จากสถานที่ แยกเหม่งจ๋าย(ถนนประชาอุทิศขาออก) ไปถึง: