Bangkok Bus Icon

แยกเฉลิมบุรี

ชื่อของสถานี: แยกเฉลิมบุรี
สถานีต่อ 1, 4, 25, 40, 53, 73, 85, 507, 542, 73กชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Chaloemburi Intersection
ไปถึง แยกเฉลิมบุรี จากสถานที่:

จากสถานที่ แยกเฉลิมบุรี ไปถึง: