Bangkok Bus Icon

แยกสาย5(ขาเข้า)

ชื่อของสถานี: แยกสาย5(ขาเข้า)
สถานีต่อ 124, 125, 547ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Sai 5 Intersection (Salaya Hospital)
ไปถึง แยกสาย5(ขาเข้า) จากสถานที่:

จากสถานที่ แยกสาย5(ขาเข้า) ไปถึง: