Bangkok Bus Icon

แยกสาย5(ขาออก)

ชื่อของสถานี: แยกสาย5(ขาออก)
สถานีต่อ 124, 125, 515, 547ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Sai 5 Intersection
ไปถึง แยกสาย5(ขาออก) จากสถานที่:

จากสถานที่ แยกสาย5(ขาออก) ไปถึง: