Bangkok Bus Icon

แยกสะพานควาย,ซอยประดิพัทธ์ 20

ชื่อของสถานี: แยกสะพานควาย,ซอยประดิพัทธ์ 20
สถานีต่อ 3, 44, 52, 97, 117, 524ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Pra Di Phat Soi 20
ไปถึง แยกสะพานควาย,ซอยประดิพัทธ์ 20 จากสถานที่:

จากสถานที่ แยกสะพานควาย,ซอยประดิพัทธ์ 20 ไปถึง: