Bangkok Bus Icon

แยกพงษ์เพชร

ชื่อของสถานี: แยกพงษ์เพชร
สถานีต่อ 66, 70ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Na Talat
ไปถึง แยกพงษ์เพชร จากสถานที่:

จากสถานที่ แยกพงษ์เพชร ไปถึง: