Bangkok Bus Icon

เซ็นทรัลพระราม 3

ชื่อของสถานี: เซ็นทรัลพระราม 3
สถานีต่อ 62, 67, 77, 102, 180, 519ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Central Rama 3
ไปถึง เซ็นทรัลพระราม 3 จากสถานที่:

จากสถานที่ เซ็นทรัลพระราม 3 ไปถึง: