Bangkok Bus Icon

เซ็นทรัลพระราม 2

ชื่อของสถานี: เซ็นทรัลพระราม 2
สถานีต่อ 17, 68, 76, 85, 105, 140, 141, 142, 147, 169, 172, 558, 720ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Central Rama 2
ไปถึง เซ็นทรัลพระราม 2 จากสถานที่:

จากสถานที่ เซ็นทรัลพระราม 2 ไปถึง: