Bangkok Bus Icon

หมู่บ้านนริศาซอยประชาอุทิศ 3

ชื่อของสถานี: หมู่บ้านนริศาซอยประชาอุทิศ 3
สถานีต่อ 21, 88ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Muban Narisa
ไปถึง หมู่บ้านนริศาซอยประชาอุทิศ 3 จากสถานที่:

จากสถานที่ หมู่บ้านนริศาซอยประชาอุทิศ 3 ไปถึง: