Bangkok Bus Icon

สุเหร่าทางควาย

ชื่อของสถานี: สุเหร่าทางควาย
สถานีต่อ 11, 92, 517ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Surao Thang Khwai
ไปถึง สุเหร่าทางควาย จากสถานที่:

จากสถานที่ สุเหร่าทางควาย ไปถึง: