Bangkok Bus Icon

สวนลุมพินีป้ายแรก (เข้าเมือง)

ชื่อของสถานี: สวนลุมพินีป้ายแรก (เข้าเมือง)
สถานีต่อ A3, 13, 17, 50, 62, 76, 505ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Lumphini Park (In Bound)
ไปถึง สวนลุมพินีป้ายแรก (เข้าเมือง) จากสถานที่:

จากสถานที่ สวนลุมพินีป้ายแรก (เข้าเมือง) ไปถึง: