Bangkok Bus Icon

สวนลุมพินี(ตรงข้ามตึกอื้อจือเหลียง)

ชื่อของสถานี: สวนลุมพินี(ตรงข้ามตึกอื้อจือเหลียง)
สถานีต่อ A3, 4, 14, 17, 45, 46, 47, 50, 67, 74, 76, 109, 115, 141, 505, 507, 514 (G59E)ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Lumphini Park
ไปถึง สวนลุมพินี(ตรงข้ามตึกอื้อจือเหลียง) จากสถานที่:

จากสถานที่ สวนลุมพินี(ตรงข้ามตึกอื้อจือเหลียง) ไปถึง: