Bangkok Bus Icon

สวนจิตรลดา(ตรงข้ามราชวิถี22)

ชื่อของสถานี: สวนจิตรลดา(ตรงข้ามราชวิถี22)
สถานีต่อ 18, 28, 108, 125, 515, 539ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Chitralada Palace (Opposite Ratchawithi 22)
ไปถึง สวนจิตรลดา(ตรงข้ามราชวิถี22) จากสถานที่:

จากสถานที่ สวนจิตรลดา(ตรงข้ามราชวิถี22) ไปถึง: