Bangkok Bus Icon

วัดพิชัย

ชื่อของสถานี: วัดพิชัย
สถานีต่อ 502ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Watpichai
ไปถึง วัดพิชัย จากสถานที่:

จากสถานที่ วัดพิชัย ไปถึง: