Bangkok Bus Icon

วัดต้นไทรย์

ชื่อของสถานี: วัดต้นไทรย์
สถานีต่อ 519ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Wat Ton Sai
ไปถึง วัดต้นไทรย์ จากสถานที่:

จากสถานที่ วัดต้นไทรย์ ไปถึง: