Bangkok Bus Icon

ลุมพินีเซ็นเตอร์แฮปปี้แลนด์

ชื่อของสถานี: ลุมพินีเซ็นเตอร์แฮปปี้แลนด์
สถานีต่อ 8, 95, 191ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Lumphini Center Happy Land
ไปถึง ลุมพินีเซ็นเตอร์แฮปปี้แลนด์ จากสถานที่:

จากสถานที่ ลุมพินีเซ็นเตอร์แฮปปี้แลนด์ ไปถึง: