Bangkok Bus Icon

มิตรไมตรี(ถนนประชาอุทิศขาออก)

ชื่อของสถานี: มิตรไมตรี(ถนนประชาอุทิศขาออก)
สถานีต่อ 21, 88ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ : Mithmaitree
ไปถึง มิตรไมตรี(ถนนประชาอุทิศขาออก) จากสถานที่:

จากสถานที่ มิตรไมตรี(ถนนประชาอุทิศขาออก) ไปถึง: